dab on them folks

ترجمه: برو خوش باش

کاربرد: جمله ای امری حاکی از اینکه فرد مقابل آزادنه هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد.

dab حاکی از یک نوع رقصی می باشد که یک دست به صورت و دست دیگر در امتداد ان به چپ یا راست حرکت می کند

مثال: برو امروز رو خوش باش. کسی نیست که جلوت رو بگیره!

Dab on them folks out there today! Nobody's stopping you!

(مترجم: مهین فر)