آموزش هیبریدی  (VCV 1)

آموزش هیبریدی (VCV 1)

مدت زمان جلسه : 33 ساعت و 00 دقیقه

هزینه جلسه : 2,150,000 ریال

دوره هیبریدی وی سی وی یک ویژه کودکان و نوجوانان در 22 جلسه - تصویر واریزی به شماره 09364689019 واتساپ گردد.