آموزش هیبریدی (vcv3)

آموزش هیبریدی (vcv3)

مدت زمان جلسه : 33 ساعت و 00 دقیقه

هزینه جلسه : 2,150,000 ریال

دوره هیبریدی وی سی وی 3 در 22جلسه -دوره های (vcv1),و(vcv2) پیش نیاز این دوره میباشند -تصویر واریزی به شماره 09364689019 واتساپ گردد.