آموزش هیبریدی (vcv2)

آموزش هیبریدی (vcv2)

مدت زمان جلسه : 33 ساعت و 00 دقیقه

هزینه جلسه : 2,150,000 ریال

دوره هیبریدی وی سی وی دو ویژه کودکان و نوجوانان در 22 جلسه دوره وی سی وی یک پیش نیاز این دوره میباشد -تصویر واریزی به شماره 09364689019 واتساپ گردد .